Supplement til nye veiledere!

Disse sidene er ment å være et supplement til de nye veilederne innen miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for kommunenes tilsynsmyndighet

Sidene skal gi tilsynsmyndigheten rask tilgang til offentlig informasjon, samt nyttige skjemaer, sjekklister og eksempler knyttet til miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for barnehager og skoler!

Disse sidene vil også kunne være til hjelp for virksomhetseiere og -ledere utover det som finnes av informasjon i veilederne.

Tips oss!

Tips oss om nyheter, lenker, nye sjekklister, skjemaer eller gode eksempler til nytte for andre. Send en e-post til fmh@fmh.no

Sidene er pr. september 2015 fortsatt under utvikling!

Send oss gjerne tips til hvordan utformingen og innholdet på sidene kan bli best mulig. Send en e-post til fmh@fmh.no

torsdag 14. januar 2016

Mobbing og psykososiale forhold

Både opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler fastslår at alle har rett på et trygt og godt læringsmiljø uten mobbing.

Alle skoler og barnehager skal ha en plan for forebygging og håndtering av mobbing.

Godkjenning og tilsynsmyndigheten i kommunen følger opp at skolene og barnehagene har rutiner og planer. Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller klager på barnehagen/skolen.Lenker til mer informasjon:
  • Digital mobbing
    • "Bruk hue", Norges største kampanje mot digital mobbing startet 30. januar 2012.
    • Partnere i kamanjen: Telenor, Røde kors, Barneveakten, Medietilsynet