Supplement til nye veiledere!

Disse sidene er ment å være et supplement til de nye veilederne innen miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for kommunenes tilsynsmyndighet

Sidene skal gi tilsynsmyndigheten rask tilgang til offentlig informasjon, samt nyttige skjemaer, sjekklister og eksempler knyttet til miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for barnehager og skoler!

Disse sidene vil også kunne være til hjelp for virksomhetseiere og -ledere utover det som finnes av informasjon i veilederne.

Tips oss!

Tips oss om nyheter, lenker, nye sjekklister, skjemaer eller gode eksempler til nytte for andre. Send en e-post til fmh@fmh.no

Sidene er pr. september 2015 fortsatt under utvikling!

Send oss gjerne tips til hvordan utformingen og innholdet på sidene kan bli best mulig. Send en e-post til fmh@fmh.no

tirsdag 15. september 2015

Kulde

Miljørettet helsevern mottar ofte henvendelser fra barnehager og skoler som lurer på om det finnes noen nedre grense for når barn og elever må holdes inne i kulda.
Det kan ikke gis noe generelt svar, siden både temperatur, vindhastighet og luftfuktighet er av betydning. Hvordan barna er kledd er også avgjørende for om de kan være ute eller ikke. Kuldekrem vil beskytte huden noe mot forfrysninger.
Spedbarn og småbarn har større kroppsoverflate i forhold til volum enn voksne og tåler derfor dårligere kulde. Små barn har ofte heller ikke mulighet til å si fra om at de er kalde. Det anbefales ikke at barn ligger ute når det er kaldere enn minus 10 grader. Lengre turer i vogn eller selv korte turer med pulk bør unngås i slike temperaturer. Ved sterk vind bør kanskje barn være innendørs, selv om utetemperaturen ikke er så lav.
Det er viktig at voksne holder et våkent øye med barna, og sørger for at de er i aktivitet. Små barn bør sjekkes regelmessig, i nakken og på hendene, at det ikke er for kaldt. Dersom man ikke passer godt nok på kan barna få frostskader.
Kaldt vær byr på ekstra utfordringer for både barn og voksne med astma og luftveisplager. Med riktig medisinering og kuldebeskyttelse kan de likevel ferdes ute. Kulda alene er ofte ikke det største problemet. Det er viktig å huske på at det i kaldt vær ofte er mer luftforurensing, særlig i byer og langs sterkt trafikkerte veier, noe som kan forverre tilstanden til personer med nedsatt lungekapasitet. Dersom det varsles om høy luftforurensning, bør personer med kroniske hjerte/lungesykdommer unngå å oppholde seg nær sterkt trafikkerte veier.
Varsling av luftforurensning: www.luftkvalitet.info

Miljøenheten Trondheim kommune: https://www.trondheim.kommune.no/kulde_sma_barn/