Supplement til nye veiledere!

Disse sidene er ment å være et supplement til de nye veilederne innen miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for kommunenes tilsynsmyndighet

Sidene skal gi tilsynsmyndigheten rask tilgang til offentlig informasjon, samt nyttige skjemaer, sjekklister og eksempler knyttet til miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for barnehager og skoler!

Disse sidene vil også kunne være til hjelp for virksomhetseiere og -ledere utover det som finnes av informasjon i veilederne.

Tips oss!

Tips oss om nyheter, lenker, nye sjekklister, skjemaer eller gode eksempler til nytte for andre. Send en e-post til fmh@fmh.no

Sidene er pr. september 2015 fortsatt under utvikling!

Send oss gjerne tips til hvordan utformingen og innholdet på sidene kan bli best mulig. Send en e-post til fmh@fmh.no

tirsdag 15. september 2015

Førstehjelp

Alle ansatte i barnehager og skoler skal ha oppdatert førstehjelpskunnskap. Rektor/styrer skal kjenne til de ansattes behov for førstehjelpsopplæring. Det kan derfor være lurt å ta dette opp som tema ved oppstart av nytt år om høsten.
Det er et krav at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til blant annet gjenopplivning, akuttbehandling ved bevisstløshet, når fremmedlegemer stenger luftveien, varme-kuldeskader, fallskader, utslåtte tenner, brudd- og leggskader og stell av vanlige sår etc. Førstehjelpsopplæringen trenger ikke hver gang å være et organisert kurs. Man kan godt ta opp ett og ett tema på et personalmøte og sammen gjenoppfriske hva som ble gjennomgått på et tidligere kurs.
Aktører som holder førstehjelpskurs:

Tips oss om andre aktører: fmh@fmh.no