Supplement til nye veiledere!

Disse sidene er ment å være et supplement til de nye veilederne innen miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for kommunenes tilsynsmyndighet

Sidene skal gi tilsynsmyndigheten rask tilgang til offentlig informasjon, samt nyttige skjemaer, sjekklister og eksempler knyttet til miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for barnehager og skoler!

Disse sidene vil også kunne være til hjelp for virksomhetseiere og -ledere utover det som finnes av informasjon i veilederne.

Tips oss!

Tips oss om nyheter, lenker, nye sjekklister, skjemaer eller gode eksempler til nytte for andre. Send en e-post til fmh@fmh.no

Sidene er pr. september 2015 fortsatt under utvikling!

Send oss gjerne tips til hvordan utformingen og innholdet på sidene kan bli best mulig. Send en e-post til fmh@fmh.no

tirsdag 15. september 2015

Innemiljø - Inneklima

Innemiljøet og luftkvaliteten er tilfredsstillende når luften ikke inneholder forurensninger i skadelig konsentrasjoner samt at den oppleves frisk og behagelig.

Faktorer som påvirker inneklima
Temperatur, trekk, belysning, karbondioksid (CO2), støy og lydforhold, samt mulige problemer fra ventilasjonsanlegg har betydning for inneklimaet. Les mer om de enkelte inneklimafaktorene på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Hvordan kan vi måle inneklima
I det praktiske inneklimaarbeidet dekker enkle målinger av temperatur, luftfuktighet og CO2 de fleste behov for kartlegging av inneklimaet.

Hvis målinger av disse forholdene utføres riktig, vil de sammen med en grundig befaring gi en god indikasjon på om inneklimaet i det aktuelle bygget er tilfredsstillende.

Mer omfattende målinger med en analysedel som nødvendiggjør laboratorier med høy kompetanse, er kun aktuelt i spesielle tilfeller hvor enklere tiltak ikke fører frem.

Anbefalte faglige normer for inneklima; FHI rapport 2015:1 - kapittel 3.8 Generelt om inneklimamålinger


MER INFORMASJON OM INNEKLIMA

Inneklimadagen 2015

2014: Innlegg på konferanse i regi av Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen og Arbeidstilsynet

Elevorganisasjonen, Barneombudet og Norsk forening for bedre inneklima for barn (NFBIB):


NETTSTEDER:

Folkehelseinstituttet:

Arbeidstilsynet:

Norges astma og allergiforbund:

Andre nettsider om inneklima:

ENØK - lenker: