Supplement til nye veiledere!

Disse sidene er ment å være et supplement til de nye veilederne innen miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for kommunenes tilsynsmyndighet

Sidene skal gi tilsynsmyndigheten rask tilgang til offentlig informasjon, samt nyttige skjemaer, sjekklister og eksempler knyttet til miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for barnehager og skoler!

Disse sidene vil også kunne være til hjelp for virksomhetseiere og -ledere utover det som finnes av informasjon i veilederne.

Tips oss!

Tips oss om nyheter, lenker, nye sjekklister, skjemaer eller gode eksempler til nytte for andre. Send en e-post til fmh@fmh.no

Sidene er pr. september 2015 fortsatt under utvikling!

Send oss gjerne tips til hvordan utformingen og innholdet på sidene kan bli best mulig. Send en e-post til fmh@fmh.no

tirsdag 15. september 2015

Portal for miljø og helse i barnehager og skoler

Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gir bestemmelser for barns helse og miljø. 

Helsedirektoratet har utgitt veiledere for "Miljø og helse i barnehagen" og "Miljø og helse i skolen". 

Forum for miljø og helse ønsker i samarbeid med Helsedirektoratet at denne portalen skal gi ytterligere veiledningsmateriale for tilsynsmyndigheter, virksomhetseiere, ansatte, foreldre, barn og elever i tilknytning til barn og elevers arbeidsmiljø i barnehager og skoler. 

Nettsidene vil oppdateres kontinuerlig. 

Tips og innspill mottas med takk! 

Eventuelle innspill kan sendes til fmh@fmh.no.