Supplement til nye veiledere!

Disse sidene er ment å være et supplement til de nye veilederne innen miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for kommunenes tilsynsmyndighet

Sidene skal gi tilsynsmyndigheten rask tilgang til offentlig informasjon, samt nyttige skjemaer, sjekklister og eksempler knyttet til miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for barnehager og skoler!

Disse sidene vil også kunne være til hjelp for virksomhetseiere og -ledere utover det som finnes av informasjon i veilederne.

Tips oss!

Tips oss om nyheter, lenker, nye sjekklister, skjemaer eller gode eksempler til nytte for andre. Send en e-post til fmh@fmh.no

Sidene er pr. september 2015 fortsatt under utvikling!

Send oss gjerne tips til hvordan utformingen og innholdet på sidene kan bli best mulig. Send en e-post til fmh@fmh.no

Elevrettigheter

Opplæringsloven gir hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Fylkesmannen fører tilsyn og behandler klager etter Opplæringsloven. 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler konkretiserer kravene til et godt fysisk skolemiljø. Bestemmelsene i begge lovverkene utfyller hverandre og bør derfor ses i sammenheng. Kommunene fører tilsyn og behandler klager etter forskriften.

Foreldre/elever som ønsker å klage til Fylkesmannen bør derfor først bringe saken inn for kommunen for vurdering og rådgivning. 

Rektor/skoleeier har en selvstendig plikt til å opplyse kommunen som godkjenning og tilsynsmyndighet om forhold som har negativ innvirkning på elevenes helse og miljø.


Utdanningsdirektoratet har nettsider og brosjyrer knyttet til elevers rettigheter og plikter:

Barneombudet har nettsider knyttet til barn og elevers rettigheter:

2014/15: Innlegg på konferanser arrangert av Helsedirektoratet/ Utdanningsdirektoratet/Arbeidstilsynet og Fylkesmennene


Norges toppidrettsgymnas : Hybelhåndbok for studenter- oppdatert 11. november 2015 -