Supplement til nye veiledere!

Disse sidene er ment å være et supplement til de nye veilederne innen miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for kommunenes tilsynsmyndighet

Sidene skal gi tilsynsmyndigheten rask tilgang til offentlig informasjon, samt nyttige skjemaer, sjekklister og eksempler knyttet til miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for barnehager og skoler!

Disse sidene vil også kunne være til hjelp for virksomhetseiere og -ledere utover det som finnes av informasjon i veilederne.

Tips oss!

Tips oss om nyheter, lenker, nye sjekklister, skjemaer eller gode eksempler til nytte for andre. Send en e-post til fmh@fmh.no

Sidene er pr. september 2015 fortsatt under utvikling!

Send oss gjerne tips til hvordan utformingen og innholdet på sidene kan bli best mulig. Send en e-post til fmh@fmh.no

Godkjenning

Ved godkjenning av nye skoler og barnehager, samt rehabiliteringer, tilbygg/tilleggsarealer eller midlertidige lokaler anbefaler Forum for miljø og helse og Helsedirektoratet at man benytter en to-trinns godkjenningsprosess.

Trinn 1:
Søknad om godkjenningsmyndighetens samtykke

  • Tilsvarende samtykke fra Arbeidstilsynet, bare at det ikke er pålagt etter byggesaksbehandlingen.
  • Søknaden sendes inn i forbindelse med søknad om rammetillatelse i byggesaksbehandlingen.
  • Forum for miljø og helse har utarbeidet et forslag til skjema for samtykke, pr. april 2014.


Trinn 2:
Søknad om godkjenning av driften av en ny barnehage eller skole

  • Benyttes ved nye virksomheter, men kan også vurderes benyttes ved tiltak som skaper store endringer i eksisterende virksomheter
  • Søknaden bør sendes inn ifm oppstart av ny virksomhet, slik at godkjenning kan foreligge fra oppstart
  • Skjema tar utgangspunkt i at visse forhold må være på plass ved oppstart
  • Det kan være aktuelt for tilsyns- og godkjenningsmyndigheten å få vurdert ytterligere forhold etter en viss driftstid.
  • Forum for miljø og helse har utarbeidet forslag til skjema for godkjenning av driften av en ny skole eller barnehage ved oppstart, pr. mai 2014.


Godkjenning av familiebarnehager og dagmamma
Ved godkjenning av familiebarnehager og dagmammavirksomhet kan det benyttes et enklere skjema. Her er et eksempel på et elektronisk skjema:
MER INFORMASJON OM GODKJENNING AV BARNEHAGER OG SKOLER
  1. Ragnhild Spigseth, Helse og omsorgsdepartementet, innlegg på konferansen "Rom for oppvekst 2012"
  2. NFBIB: Momenter og råd for arbeid med godkjenning av eksisterende skoler, mai 2012


- oppdatert 21.desember 2015 -