Supplement til nye veiledere!

Disse sidene er ment å være et supplement til de nye veilederne innen miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for kommunenes tilsynsmyndighet

Sidene skal gi tilsynsmyndigheten rask tilgang til offentlig informasjon, samt nyttige skjemaer, sjekklister og eksempler knyttet til miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for barnehager og skoler!

Disse sidene vil også kunne være til hjelp for virksomhetseiere og -ledere utover det som finnes av informasjon i veilederne.

Tips oss!

Tips oss om nyheter, lenker, nye sjekklister, skjemaer eller gode eksempler til nytte for andre. Send en e-post til fmh@fmh.no

Sidene er pr. september 2015 fortsatt under utvikling!

Send oss gjerne tips til hvordan utformingen og innholdet på sidene kan bli best mulig. Send en e-post til fmh@fmh.no

Rundskriv m.v.


Rundskriv:
I-5/2008 - legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO
IS-8/2013 - Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler.
I-10/2005 - Rundskriv om forskrift om smittevern i helsetjenesten


Brev:
28.02.2013 fra Helse og omsorgsdept og Kunnskapsdept: "Landets skoleelever har krav på et godt arbeidsmiljø" - om undersøkelse av godkjenningsstatus
10.06.2013 fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet: "Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket"

Publikasjoner: