Supplement til nye veiledere!

Disse sidene er ment å være et supplement til de nye veilederne innen miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for kommunenes tilsynsmyndighet

Sidene skal gi tilsynsmyndigheten rask tilgang til offentlig informasjon, samt nyttige skjemaer, sjekklister og eksempler knyttet til miljø og helse i barnehager og skoler.

Til hjelp for barnehager og skoler!

Disse sidene vil også kunne være til hjelp for virksomhetseiere og -ledere utover det som finnes av informasjon i veilederne.

Tips oss!

Tips oss om nyheter, lenker, nye sjekklister, skjemaer eller gode eksempler til nytte for andre. Send en e-post til fmh@fmh.no

Sidene er pr. september 2015 fortsatt under utvikling!

Send oss gjerne tips til hvordan utformingen og innholdet på sidene kan bli best mulig. Send en e-post til fmh@fmh.no

Tilsyn

Kommunene fører tilsyn med barn og elevers arbeidsmiljø i barnehager og skoler. Myndigheten skal være delegert til et tilstrekkelig uavhengig organ i kommunen. Tilsynet skal følge en tilsynsplan. Tilsynsmyndigheten skal også bistå med råd og veiledning.Eksempel på risikovurdering av tilsynsvirksomheter:

Eksempel på tilsynsplan:


Eksempel på sjekkliste tilsyn barnehager og skoler:

Hamar kommune m.fl.:

Vi ønsker oss (send på e-post):
  • Sjekklister ved ferdigbefaring
  • Sjekklister ved tilsyn
  • Spørsmål knyttet til tematilsyn 

- oppdatert 15.september 2015 -